Talooyin iyo Taageer > Daawooyinka Iska-joojinta Lacag la’aanta ah

Daawooyinka Iska-joojinta Lacag la’aanta ah

Adigoo keliya isdiiwaangeliya, waxaad heli kartaa daawooyinka iska joojinta oo lacag la’aan ah oo ay la socoto hagista iska joojinta ee la habeeyey. Waxaad kala dooran kartaa sharootada nikotiinka, xanjo ama lozenges-yada. * Kuwaasi waxaa sidoo kale loo yaqaanaa daaweynta beddelka nikotiinka (NRT). Waa kuwan macluumaad yar oo ku saabsan mid kasta si aad u awoodo inaad sameyso doorashada kugu habboon adiga.

*18+

Laba jibaar fursadahaaga iska joojinta adigoo iskudaya laba shay isku mar: la hadlida tababare iyo isticmaalida sharootada nikotiinka, xanjo ama lozenges-yada.

Here to Help 24/7

Wax Dheeraad Ah Ka Baro Waxyaalaha Aan Bixino

Ku saabsan Daawadaan

Talooyin Sida-loo isticmaalo Oo Waxtar Leh

Wada hadal Live-ah ama wac 1-800-QUIT-NOW si aad la xiriirto tababare iska joojinta si aad wax dheeraad ah u barato.

Diyaar ma u tahay inaad bilowdo?

Isdiiwaangeli (opens new window)

Ama wac: 1-800-784-8669 si aad isugu diiwaangeliso Af Soomaali.
Ama dhalinyarada da’da yar/dhalinyarada qaangaarka ah ayaa u diri kara qoraalka “Start” lambarka: 36072*

*Da'aha 13-24 jir