Dooro Habkaaga Iska Joojinta

Adiga ayaa Go’aanka leh

Qof walba wuxuu leeyahay hab u gaar ah ee iska joojinta. Haddii aad ku fakirayso inaad la hadasho tababare iska-joojinta ama ku fakirayso inaad isku daydo qalabyadeena waxtarka leh oo isku dar ah, sida aad isaga joojin laheed adiga ayaa dooran.

Isbarbar dhig Siyaabaha La isaga Joojiyo

Iskaga Jooji Qalabyo Caawinaad oo Lacag La’aan ah

Isaga jooji sigaar cabidda, cabidda sigaarka elektrooniga ah ama calaajinta tubaakada hab adiga kuu gaar ah adoo dooranaya qalabyada lacag la’aanta ah ee aad rabto inaad isku daydo.

 • Daawooyin Lacag La’aan ah

  Isdiiwaangeli si aad u hesho sharootada (patches), xanjo ama nacnaca lozenges-yada ee nikotiinka oo kugu filan labo usbuuc.*

 • Farriimo Qoraal ah

  Hel talooyin, xusuusinno iyo dhiirrigelin toos loogu soo dirayo taleefankaaga.**

 • Imaylo

  Hel imaylo joogto ah si ay kuu taageeraan inta aad iska joojineyso.**

ama

Iskaga Jooji Tababar Lacag La’aan ah

Kaga hel tababbar qof-iyo -qof ah taleefanka ama online-ka tababarayaal tababarsan oo caawiya dadka adigoo kale ah maalin kasta. Kaliya markaad is-qorto, waxaad awoodi doontaa inaad isticmaasho qalabyadaa lacag la’aanta ah si ay kaaga caawiyaan joojinta sigaar cabista, cabida sigaarka elektrooniga ah ama calaajinta tubaakada.

 • Tababar lagu sameenayo taleefanka, fariin qoraal ah*** ama khadka internet-ka.

 • Sharooto, xanjo ama nacnaca lozenges-yada ee nikotiinka*

 • Farriimaha qoraalka ah**

 • Imaylo**

 • Xirmo soo dhaweynta

*18+ **13+ ***13–24

Ka Ogow Wax Sii badan Barnaamijyadeena Iswata

U Diyaar Garowga Iska Joojinta

U Diyaar Garowga Iska Joojinta

Badanaa dadka isticmaala tubaakada ganacsiga waxay ka fikiraan iska joojinta mar uun. Ka fikirida waxa kugu dhiirigelinayo inaad iska joojiso waa talaabada ugu horeysa ee ugu weyn. Markaad ogaato sababta aad u rabto inaad iska joojiso, way fududaanaysaa inaad diirada saarto faa’iidooyinka.

Wadida Iska Joojintaada

Wadida Iska Joojintaada

Miyaad dib ugu noqotay? Taasi waa ok. Waxay ku dhacdaa ku dhawaad qof walba. Waa kuwan qaar ka mid ah Tallooyinka kaa caawinaya dib-u-bilaabida ama sii wadida iska joojintaada marka ay sii wadidu adkaato.

My Life, My Quit

Barnaamij Iska Joojinta oo loogu talagalay Dhallinyarada Keliya

Noloshayda, Iska Joojintayda (My Life, My Quit™)

Haddii aad tahay dhallinyar ee ah da’da u dhaxaysa 13-17 oo aad rabto in lagaa caawiyo joojinta cabista sigaarka elektroniga, cabista sigaarka ama isticmaalka waxyaabaha kale ee tubaakada ganacsiga ah laga sameeyo, barnaamijkan gabi ahaan lacag la’aanta ah oo qarsoodiga ah ayaa adiga laguugu talagalay.

The American Indian Quitline

Khadka-Iska-Joojinta Hindida Mareykanka (American Indian Quitline)

Waxaa lagu sameeyey iyadoo laga helay hagis bulshada, American Indian Quitline waxay bixisaa taageerid gabi ahaan lacag la’aan ah oo si gaar ah loo sameeyey in ay ku caawiso adiga, ama qof aad taqaano, inaad iska joojisaan tubaakada ganacsiga ah. Markaad isdiiwaangeliso, waxaa lagula xiriirin tabarbare u heegan daaweynta tubaakada ee Hindida Maraykanka ah oo fahmaya dhaqamada daaweynta dhaqameed, isticmaalka tubaakada marka munaasabadaha, iyo caqabadaha gaarka ah ee iska joojinta ee ay la kulmayaan dadka ah Hindida Maraykanka ah.

Behavioral Health

Caawinaad loogu talagalay dadka la nool Jirro Maskaxeed ama Ubartay Maandooriye kale

Haddii aad la nooshahay cilladda isticmaalka maandooriye ama jirro maskaxeed, sida walaacyo, PTSD ama cillada dhimirka ee laba-cirifoodka (Bipolar), waan fahansanahay in joojinta nikotiinta ay noqon karto wax aad u dhib badan, sidaa darteed waxaan abuurnay taageero adiga kuu gaar ah si ay kaaga caawiyaan joojinta sigaar cabidda, cabidda sigaarka elektrooniga ah ama calaajinta tubaakada.

Pregnancy Program

Caawinaad Haddii aad Uur Leedahay

Waan fahamsanahay in u-barashada nikotiinka uusan iska tagin kaliya sababtoo ah inaad uur leedahay. Taageerideena oo aan xukun lahay waxay kaa caawini kartaa inaad iska joogiso adigoon ku darin walbahaarka haysashada ilmo yar.

Caawimaada Caafimaadka ama Daryeelka-Minnesota (MinnesotaCare)

Baro sida aad ku heli karto dawooyinka iska joojinta ee dhakhtarku qoro oo lacag la’aan ah adigoo la hadlaya dhakhtarkaaga.

Baro Wax Dheeraad Ah

Talooyin iyo Taageer

Baro dhowr siyaabood/hab oo aad u wanaagsan oo aad ku bilaawdo ama sii wado iska joojintaada.

Baro Wax Dheeraad Ah

Haddii aad Leedahay Caymis Caafimaad

Wac lambarka ku yaala kaarka qorshahaaga caafimaad si aad u ogaatid waxa ay tahay taageerida iska joojinta ay bixiyaan oo u hel caawimaad si degdeg ah.

Baro Wax Dheeraad Ah

“Markaan ahaa Sigaar-cabe, fikirradaydu waxay ku xirnaayeen sigaar-cabbista. Anigoo ah qof aan Sigaar-cabin, waxaan haystaa xornimo iyo inaan si waadix uga fikiro wax walba oo kale ee noloshayda oo aan jeclahay oo aan doonayo inaan dabagalo. Ma jiro wax ka qiimo badan iska joojinta sigaarka isla markiiba.”

Ben

Wadaag Sheekadaada

Diyaar ma u tahay inaad bilowdo?

Isdiiwaangeli (opens new window)

Ama wac: 1-800-784-8669 si aad isugu diiwaangeliso Af Soomaali.
Ama dhalinyarada da’da yar/dhalinyarada qaangaarka ah ayaa u diri kara qoraalka “Start” lambarka: 36072*

*Da'aha 13-24 jir