Ku Labo Jibaaro Fursadahaaga
Iska Joojinta Taageerid Lacag La’aan Ah

Wac 1-800-784-8669 si aad
isugu diiwaangeliso Af Soomaali.

Caawinaad Lacag La’aan ah Si Aad Isaga Joojiso Habkaaga

Quit Partner waa habka lacag la’aan ah ee Minnesota looga joojiyo nikotiin-ka, oo ay ka mid yihiin sigaar cabista, cabista sigaarka elektroniga ah iyo tubaako calaajinta. Waxaan kugu taageeri karnaa joojintaada tababar ah qof-iyo- qof iyo qalabyo kale oo waxtar leh. Mar walba oo aad noo baahatid, waxaan halkan u joognaa inaan ku caawinno 24/7.

Isbarbar dhig Siyaabaha La isaga Joojiyo

Iskaga Jooji Qalabyo Caawinaad oo Lacag La’aan ah

Isaga Jooji hab adiga kuu gaar ah adigoo dooranaya kaad jeceshahay inaad tijaabiso ee ah qalabyada lacag la’aanta ah.

 • Daawooyin Lacag La’aan ah

  Isdiiwaangeli si aad u hesho sharootada (patches), xanjo ama nacnaca lozenges-yada ee nikotiinka oo kugu filan labo usbuuc.*

 • Farriimo Qoraal ah

  Hel talooyin, xusuusinno iyo dhiirrigelin toos loogu soo dirayo taleefankaaga.**

 • Imaylo

  Hel imaylo joogto ah si ay kuu taageeraan inta aad iska joojineyso.**

ama

Iskaga Jooji Tababar Lacag La’aan ah

Kaga hel tababbar qof-iyo -qof ah taleefanka ama online-ka tababarayaal tababarsan oo caawiya dadka adigoo kale ah maalin kasta. Adigoo kalya isdiiwaangeliya aad, waxaad heli doontaa inaad u isticmaasho qalabyadaa waxtarka leh si lacag la’aan ah:

 • Tababbar ah taleefanka ama online-ka

 • Sharooto, xanjo ama nacnaca lozenges-yada ee nikotiinka*

 • Farriimaha qoraalka ah**

 • Imaylo**

 • Xirmo soo dhaweynta

*18+ **13+

Ka Ogow Wax Sii badan Barnaamijyadeena Iswata

My Life, My Quit

Barnaamij Iska Joojinta oo loogu talagalay Dhallinyarada Keliya

Noloshayda, Iska Joojintayda (My Life, My Quit™)

Haddii aad tahay dhallinyar ee ah da’da u dhaxaysa 13-17 oo aad rabto in lagaa caawiyo joojinta cabista sigaarka elektroniga, cabista sigaarka ama isticmaalka waxyaabaha kale ee tubaakada ganacsiga ah laga sameeyo, barnaamijkan gabi ahaan lacag la’aanta ah oo qarsoodiga ah ayaa adiga laguugu talagalay.

The American Indian Quitline

Khadka-Iska-Joojinta Hindida Mareykanka (American Indian Quitline)

Waxaa lagu sameeyey iyadoo laga helay hagis bulshada, American Indian Quitline waxay bixisaa taageerid gabi ahaan lacag la’aan ah oo si gaar ah loo sameeyey in ay ku caawiso adiga, ama qof aad taqaano, inaad iska joojisaan tubaakada ganacsiga.

Behavioral Health

Caawinaad loogu talagalay dadka la nool Jirro Maskaxeed ama Ubartay Maandooriye kale

Haddii aad la nooshahay cillada isticmaalka maandooriye ama jirro maskaxeed, sida walaacyo, PTSD ama cillada laba-cirifoodka (bipolar), waynu fahansanahay in joojinta nikotiinta ay noqon karto wax aad u dhib badan, sidaa darteed waxaan abuurnay taageerid adiga kuu gaar ah.

Pregnancy Program

Caawinaad Haddii aad Uur Leedahay Ama Hadda aad Dhashay

Waan fahamsanahay in u-barashada nikotiinka uusan iska tagin kaliya sababtoo ah inaad uur leedahay ama aa tahay waalid cusub. Taageerideena xukun la’aanta ah waxay kaa caawini kartaa inaad iska joogiso adigoon ku darin walbahaarka haysashada ilmo yar.

Caawimaada Caafimaadka ama Daryeelka-Minnesota (MinnesotaCare)

Baro sida aad ku heli karto dawooyinka iska joojinta ee dhakhtarku qoro oo lacag la’aan ah adigoo la hadlaya dhakhtarkaaga.

Talo iyo Taageero

Baro dhowr siyaabood/hab oo aad u wanaagsan oo aad ku bilaawdo ama sii wado iska joojintaada.

Xirfad-yaqaanada Daryeelka Caafimaadka iyo Xirfad-yaqaanno kale

Baro sida loogala hadlo bukaanada, macaamiisha, ardayda, dadka-diinta-ku-dhaqma iyo shaqsiyaadka kale Quit Partner.

Ku Saabsan Quit Partner

Wax dheeraad ah ka baro barnaamijkeena oo u hel jawaabo su'aalaha badanaa la isweydiiyo.

Diyaar ma u tahay inaad bilowdo?

Isdiiwaangeli (opens new window)

Ama wac: 1-800-784-8669 si aad isugu diiwaangeliso Af Soomaali.