Iskaga Jooji Habkaaga > Caawimaada Caafimaadka

Ku Labo Jibaaro Fursadahaaga Iska Joojinta Caawimaad Lacag La’aan Ah

Quit Partner waxay halkan la joogtaa 24/7 caawin lacag la’aan ah si aad isaga joojiso habkaaga. Waynu fahansanahay in dadka badankoodu, iska joojinta sigaar cabista, iyo cabista sigaarka elektrooniga ah ama calaajinta tubaakada ku qaadanayso in ka badan hal isku dayid. Sidaa darteen, mar walba oo aad diyaar u tahay inaad bilowdo (dib-u-bilowdo) iska joojinta, anagana waxaan diyaar ula nahay sharootooyin nikotiinka, xanjo iyo lozenges-yada oo lacag la’aan ah, sidoo kale imaylo, taleefan wicid iyo in ka badan. Qaybta ugu fiicanna? Adigoo la shaqeenaya tababare iska joojinta oo lacag la’aan ah iyo isku daya waxyaalo sida xango isla wakhtigaa, waxaad labo jibaari fursadahaaga iska joojinta si aan kama dambeys ah.

La kulan Quit Partner

Ka Hel Xitaa Taageerid Dheeraad ah oo Lacag La’aan ah Caawimaada Caafimaadka (Medical Assistance) ama Daryeelka-Minnesota (MinnesotaCare)

La Hadal Dhakhtarkaaga

Haddii aad leedahay Medical Assistance ama MinnesotaCare, waxaad heli kartaa la-talin shakhsi-ahaaneed oo lacag la’aan ah iyo daawooyinka iska joojinta adigoo u maraya bixiyahaaga daryeelka-caafimaadka.

  • Sharootada Nikotiinka (Patches)

  • Xanjo

  • Nacnaca Lozenges-yada

Miyaad Rabtaa inaad Isku Daydo Dawooyin Duwan si aad Iska Joojiso?

Haddii aad leedahay Medical Assistance ama MinnesotaCare, Keliya kala hadal dhakhtarkaaga helida warqad-daawo qoris ee daawooyinka Chantix®, Bupropion, nikotiinka neef-ahaan-loo-qaato ama nikotiinka lagu buufiyo sanka, dhammaan waxaa loo heli karaa iyadoo aan jirin lacag-isla-bixin.