Ku Saabsan Quit Partner > Toolkit Materials

Toolkit Materials

Boggan waxaad ka heli doontaa casharo kuu diyaar ah si aad ula soo degto una daabacato si aad ugu kaalmeysato xayaysiinta Quit Partner, American Indian Quitline, iyo My Life, My Quit. Waqti kooban waxaad sidoo kale degdeg u booqan kartaa linkiga si aad, qaab bilaash ah, ugu dalbato, agab xaysiineed daabacan oo loo dooray ururkaaga.

DOWNLOAD BRAND MATERIALS

Get the Quit Partner style guide, logo files and other brand materials.

FILTER BY

Language
Topic
Print Size
Print Options

Quit Partner Postcard

English

Printshop Ready(opens new window)

Quit Partner Postcard

English

Print at Home(opens new window)

Quit Partner Postcard

Hmong

Print at Home(opens new window)

Quit Partner Postcard

Somali

Print at Home(opens new window)

Quit Partner Postcard

Spanish

Print at Home(opens new window)

Quit Partner Postcard

English

Order Prints(opens new window)

Menthol Incentive Quit Partner Postcard

English

Printshop Ready(opens new window)

Menthol Incentive Quit Partner Postcard

English

Order Prints(opens new window)

Quit Partner COVID-19 Postcard

English

Printshop Ready(opens new window)

Quit Partner COVID-19 Postcard

English

Print at Home(opens new window)

Quit Partner COVID-19 Postcard

Hmong

Print at Home(opens new window)

Quit Partner COVID-19 Postcard

Somali

Print at Home(opens new window)

Quit Partner COVID-19 Postcard

Spanish

Print at Home(opens new window)