Xirfadlayaasha > Qabanqaabiyayaasha Bulshada

Isbadal Ka Samee Bulshadaada

Ka caawi Dadka aad u Adeegto Iska Joojinta Tubaakada Ganacsiga

Ururada bulshada oo ay ka mid yihiin guryaha shaqooyinka ah, meelaha cibaadada iyo xarumaha fayo-qabka waxay ka ciyaari karaan door firfircoon xagga caawinta ku xirida dadka barnaamijyada iyo ilaha Quit Partner ee lacag la’aanta ah. Ka sokow u soo gudbinta xubnaha bulshada Quit Partner, adiga iyo shaqaalahaaguba waxaad bixin kartaan taageero ama xitaa waxaa soo bandhigi kartaan siyaasado si aad u dhiirigelisaan iska joojinta.

Sida Loogu Soo Gudbiyo Qof Quit Partner

Caafimaad Ku Qabida Guriga Dhexdiisa

Milkiileyaasha guryaha shaqooyinka leh iyo maareeyayaasha waxay caawin karaan inay ka ilaaliyaan deggeneyaasha qiiqa sigaarka ee labaad (secondhand smoke) iyo waxyeelada isticmaalka tubaakada ganacsiga iyagoo fulinayo siyaasadaha tubaako-la’aanta. U soo gudbinta deganeyaasha Quit Partner ayaa ah hab aad u wanaagsan oo lagu caawiyo deggeneyaasha inay bilaabaan wadada iska joojintooda.

Macluumaad Dheeraad ah oo ku saabsan Siyaasadaha Guryaha Sigaar-cabbis-La’aanta

War Gaarsiinta ku Saleysan Diinta

Hogaamiyaasha kaniisadaha, sunagogyada, masaajidaha iyo macbadyada waa qeyb la aamin sanyahay oo muhiim ka ah bulshadaheena waxayna siin karaan taageero xoog leh xubnaha doonaya in lagu caawiyo qaadista talaabooyinka ugu horeeya ee iska joojintooda.

Wax badan oo ku saabsan Quit Partner

Xarumaha Fayo-qabka Bulshada

Shaqaalaha goobaha isu-imaanshaha bulshada ee xoogga saara fayo-qabka ayaa caawin kara inay wax ka baraan xubnaha bulshada waxyeelada isticmaalka tubaakada ganacsiga oo ay ku xiraan dadka ay u adeegaan barnaamijyada taageerida ee iska joojinta.

Sida Loogu Soo Gudbiyo Qof Quit Partner

Wada-hawlgalida si Loo Gaaro Isbadal Wanaagsan

Hay'adaha caafimaadka dadweynaha ee maxalliga ah iyo ururrada bulshada ee ka hela maalgelin Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (MDH) ayaa si wadajir ah uga shaqeynaya yareynta isticmaalka tubaakada ganacsiga iyo xayeesiinta iska joojinta. Ogow waxa ku cusub bulshadaada oo isku xir ururadaas adigoo booqanaya linkiyadan.

Wada-Hawgalka Horumarinta Caafimaadka ee Gobolka oo dhan (Statewide Health Improvement Partnership - SHIP)

Barnaamijka Deeqda Bulshooyinka ee Tubaako-la’aanta (Tobacco-Free Communities Grant Program - TFC)

Barnaamijka Deeqaha Qabiilka

Diyaar ma u tahay inaad bilowdo?

Isdiiwaangeli

Ama wac: 1-800-784-8669 si aad isugu diiwaangeliso Af Soomaali.