Ku Saabsan Quit Partner

Iska Joojinta Kama Dambeysta ah

Barnaamijyadeena iswata ee lacag la’aanta ah waxay ka caawiyaan deggeneyaasha Minnesota inay iska joojiyaan tubaakada ganacsiga, oo ay ka mid yihiin sigaar cabista, cabista sigaarka elektrooniga ah iyo calaajinta tubaakada. Waxaan ku bixinaa tababarid qof-iyo-qof ah taleefanka, fariin qoraal ah** iyo imaylka**, iyo daawooyinka iska joojinta* oo laguugu keenayo albaabka gurigaaga—dhammaantood ah lacag la’aan.

*18+ **13+

Yaa Isticmaali Kara Quit Partner?

Qof kasta oo deggan Minnesota wuu heli karaa taageerideena. Waxaan sidoo kale leenahay barnaamijyo gaar ah oo loogu talagalay dadka la nool jirro maskaxeed ama ciladaha isticmaalka maandooriye, dadka bulshadaha Hindida Mareykanka, dumarka uurka leh iyo dhalmada ka dib, iyo dhallinyara da’doodu tahay 13–17.

Habwaxqaadyada Ugu Wanaagsan ee Barnaamijyada Quit Partner

Quit Partner waxaa Sameeyay Waaxda Caafimaadka Minnesota. Caafimaadka Qaranka ee Yuhuudda, isbitaalka qaranka ee ugu wanaagsan iyo ugu weyn ee neefsashada, bixiyaha barnaamijka iska joojinta ee faa’iido doonka ahayn waa hawl-wadagalaheena barnaamijka iyo hoygaa tababarayaasheena iska joojinta ee aadka u tababaran.

“Waxaan iska joojiyay sigaar cabista waxaana bilaabay inaan haysto koob qaxwo ah ama dhalo biyo ah baddelkeeda. Waxaan bilaabay inaan dareemo fiicnaan isla markiiba, way ii fududaatay inaan kor u fuulo jaranjarada oo aan dhammaysto fasaladayda jimicsiga, taas ayaa ii fududaysay inaan sii wado!”

Michelle

Wadaag Sheekadaada

Diyaar ma u tahay inaad bilowdo?

Isdiiwaangeli (opens new window)

Ama wac: 1-800-784-8669 si aad isugu diiwaangeliso Af Soomaali.
Ama dhalinyarada da’da yar/dhalinyarada qaangaarka ah ayaa u diri kara qoraalka “Start” lambarka: 36072*

*Da'aha 13-24 jir