Ku Saabsan Quit Partner > Nala Soo Xiriir

Nala Soo Xiriir

Wixii su'aalo guud ah ee ku saabsan barnaamijka, maamulka iyo xayeeysiinta, buuxi foomka hoos ku yaala ama nagala soo xiriir:

cessation@state.mn.us
651-201-3535 Telafeenka
866-901-8316 Taleefanka Lacag la'aanta ah

Foomka Xiriirka