Xirfadlayaasha > Shaqaalaha

Quit Partner Wuxuu Jooga Shaqada

Ka dhig Iska Joojinta Dadaal Kooxeed

Ku caawi shaqaalaha inay caafimaad qabaan oo ay hoos ugu dhigaan kharashaadkaaga caymiska barnaamijkeena iyo ilaheena waxbarashada ee lacag la’aanta ah. Waxaan bixinaa taageero shaqsi ahaaneed, daawo iyo ilo si aan uga caawino shaqaalaha iska joojinta sigaar cabista, cabista sigaarka elektroniga iyo isticmaalka wax-soo-saarka kale ee tubaakada ganacsiga.

Waxay u Roontahay Dadka oo Dhan

Ka dhig goobta shaqadaada meel caafimaad badan, wax soo saar badan u leh shaqaalaha iyo booqadayaasha adigoo ka dhigaya meel sigaar-ku-cabida laga oggoleen. Waxaan kaa caawin karnaa inaad sameyso fariimaha iyo siyaasadaha qoob-shaqo oo sigaar-ku-cabida laga oggoleen— iyo faafinta fariinta.

Sida Loo Noqdo Goob Sigaar-Cabida Laga Oggoleen (opens new window)

Taageero Si Loogu Caawiyo In Ay Guul Gaaraan

Iska Joojinta tubaakada waa shaqo weyn, shaqaalahaagana ma ahan inay kali ahaan u sameeyaan. Barnaamijkeena lacag la’aanta ah wuxuu bixiyaa la talin, taageero joogta ah iyo xitaa daawooyinka iska joojinta oo loogu keenayo guryahooda.

Wax badan oo ku saabsan Quit Partner

Ka Dhig Iska Joojinta Wax Si Badan Loo Gaari Karo

Sida lagu xusay daraasad ay dhowaan sameeyeen Ururka Sambabaha ee Mareykanka (American Lung Association (ALA)), 5,900 oo reer Minnesota ah ayaa sanad walba u dhinta sigaar cabista iyo qiiqa sigaarka ee labaad (secondhand smoke). Ka dhigida goobta shaqadaada meel aan laga oggoleen tubaakada ganacsiga ah iyo ku xiritaanka shaqaalaha ilaha iska joojinta waxay ka caawin kartaa dadka oo dhan inay dareemaan wanaag, u shaqeeyaan si sii wanaagsan oo u noolaadaan si wanaagsan.

Hel Xirmo-qalab ee ALA (PDF) (opens new window)

Xayeeysii faa'iidooyinka iska joojinta ee lagu bixiyo qorshahaaga caafimaad ee shaqaalahaaga, marka lagu daro barnaamijyada Quit Partner.