Ku Saabsan Quit Partner > Agabyada La Soo Dejisan Karo

Agabyada La Soo Dejisan Karo

(expand all)

Boggan waxaad ka heli doontaa casharo kuu diyaar ah si aad ula soo degto una daabacato si aad ugu kaalmeysato xayaysiinta Quit Partner, American Indian Quitline, iyo My Life, My Quit. Waqti kooban waxaad sidoo kale degdeg u booqan kartaa linkiga si aad, qaab bilaash ah, ugu dalbato, agab xaysiineed daabacan oo loo dooray ururkaaga.

Halkan ka dalbo (opens new window)

American Indian Quitline Palm Card

(click to expand)

For best results, print double-sided (duplex) and cut using crop marks as guides.

Menthol Incentive Quit Partner Postcard

(click to expand)

Hantida Qoraallada Bulshada ee Quit Partner

(click to expand)

Email cessation@state.mn.us for social media files to use on your own social media accounts.
You can also follow us on Facebook and feel free to share our posts directly there.

Hagaha Qaabka Quit Partner

(click to expand)

Fadlan ka eeg hagaheena qaabka sumada Quit Partner tilmaamaha ku saabsan isticmaalka astaamaheena (oo ay ka mid yihiin goorta la isticmaalayo noocyada kala duwan ee astaamaha gaar ah, dhammaantood laga soo dejisan karo hoos), luqadda gaar ah oo la isticmaalo markii wax laga qorayo Quit Partner, midabada la isticmaalo, iwm.

Faylalka Astaanta Quit Partner

(click to expand)

Astaama Midabka Leh Ee La Soo Dajisan Karo

Astaan EPS JPG PNG
Astaan leh cinwaan EPS JPG PNG
Astaan leh lambarka taleefanka EPS JPG PNG
Astaan leh cinwaan iyo lambarka taleefanka EPS JPG PNG
Astaan leh cinwaanka website-ka EPS JPG PNG
Astaan leh cinwaanka website-ka iyo lambarka taleefanka EPS JPG PNG
Astaan leh cinwaan iyo cinwaanka website-ka EPS JPG PNG

Astaan ah Midabka Madow iyo Cadaan ee La Soo Dajisan Karo

Astaan (Black) EPS JPG PNG
Astaan (White) EPS N/A PNG
Astaan leh cinwaan EPS JPG PNG
Astaan leh lambarka taleefanka EPS JPG PNG
Astaan leh cinwaan iyo lambarka taleefanka EPS JPG PNG
Astaan leh cinwaanka website-ka EPS JPG PNG
Astaan leh cinwaanka website-ka iyo lambarka taleefanka EPS JPG PNG
Astaan leh cinwaan iyo cinwaanka website-ka EPS JPG PNG

Agabyada Xayeeysiinta ee Noolashayda, Iska Joojinteyda (My Life, My Quit)

(click to expand)