Talo iyo Taageero > Xisaabiyaha Keydka

Immisa Lacag Cadaan/Kaash ah Ayaa Keydsan Kartaa Adigoo Iska Joojiya Sigaar Cabida?

Eeg tusaalaha hoos ku qoran. Ma rabtaa inaad aragto tirada doolarka ah ee Iska Joojintaada? Kaliya ka jawaab labada su'aalood ee hoos ku qoran si aad u aragto inta ay boorsadaadu buuran doonto ka dib marka aad ka guuleysato nikotiinka.

Immisa ayaad caadi ahaan ku bixisaa baakad sigaar ah, e-juuska ama Pod-ka, ama tubaakada la calaanjiyo?

Immisa baakado, Pod-yo ama tubaako ayaad iibsataa halkii toddobaad/usbuuc?

Natiijada

Keydinta Toddobaad Kasta

$0.00

Taasi waxay ku filan tahay inaad ku iibsato kaarka Metro Transit (Tareenka) ee bisha oo dhan.

Kaydinta Bil Kasta

$0.00

Taasi waxay ku filan tahay kharash-ku-bixinta gaari cusub.

Kaydinta Sannad Kasta

$0.00

Taasi waxay ku filan tahay inaad ku bixiso bilooyin ijaarka guriga ah ama kharashka daynta/morgijka guriga.

Diyaar ma u tahay inaad bilowdo?

Isdiiwaangeli

Ama wac: 1-800-784-8669 si aad isugu diiwaangeliso Af Soomaali.